© 2011-2017  eric jan joosse sitemap

Koren > Franz Liszt Kamerkoor 

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print
#top

Franz Liszt Kamerkoor


Het Franz Liszt Kamerkoor, gevestigd in Amsterdam, bestaat uit enthousiaste, geschoolde zangers. De koorleden studeren thuis het repertoire in zodat we op de repetities direct kunnen werken aan ensemble gevoel, homogeniteit, interpretatie en expressie, kortom aan de kern elementen die er toe leiden dat samen musiceren en samen inspireren in elkaar overvloeien.


Op dit moment is er in het koor vooral ruimte voor Sopranen, Tenoren en Bassen.


 

Ga voor informatie naar de website van het Franz Liszt Kamerkoor